Χλωρίδα:


Με τον όρο χλωρίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών φυτών που απαντούν σε μια περιοχή. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου 6000 είδη και υποείδη φυτών, από τα οποία περίπου 1100 είναι ενδημικά, δηλαδή δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στη γη. Είναι μοναδική στην Ευρώπη για την μεγάλη αναλογία ενδημικών σε σχέση με την έκτασή της. Έτσι, για παράδειγμα, η Γερμανία με έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2400 είδη και 16 ενδημικά και η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την Ελλάδα.
Αυτό το γεγονός οφείλεται στη μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και οικοσυστημάτων, τα οποία είναι ικανά να φιλοξενήσουν όχι μόνον αυτόν τον αριθμό της χλωρίδας αλλά και πολύ σημαντική πανίδα.
Ο συνδυασμός της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας μεταξύ τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το ιδανικό μεσογειακό κλίμα, το έντονο ανάγλυφο, οι δαντελωτές ακρογιαλιές, τα χιλιάδες νησιά και η πλούσια παλαιογεωγραφική ιστορία του ελληνικού χώρου, δημιούργησαν οικότοπους ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Πανίδα:

Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των διαφόρων ειδών ζωικών οργανισμών (σπονδυλωτών και ασπόνδυλων) που απαντούν σε μια περιοχή. Η γνώση μας για τα ζώα της Ελλάδας ξεκινά πολύ παλιά, ουσιαστικά από τον Αριστοτέλη που πριν από 2300 χρόνια έγραφε το «Περί ζώων ιστορίαι» όπου περιέγραψε με ιδιαίτερη λεπτομέρεια περίπου 600 είδη. Σύμφωνα με πρόσφατες απογραφές, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 23130 είδηζώων τη ξηράς και των γλυκών νερών. Σ’ αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα 3500 είδη της θάλασσας. Αν προσθέσουμε έναν αριθμό ειδών που έχει καταγραφεί αλλά δεν περιλαμβάνεται στους σημερινούς καταλόγους, φθάνουμε σε ένα σύνολο περίπου 30000 ειδών. Η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Καλύτερα γνωστά είναι τα σπονδυλόζωα, ενώ τα μεγαλύτερα κενά υπάρχουν στα ασπόνδυλα. Πιστεύεται ότι αν μελετηθεί η ελληνική πανίδα πλήρως, θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50000 είδη. Από αυτά :
· 555 είναι ψάρια (447 θαλάσσια και 108 γλυκού νερού)
· 22 είναι αμφίβια
· 61 είναι ερπετά
· 436 είναι πουλιά
· 111 είναι θηλαστικά (98 χερσαία και 13 θαλάσσια)
· 24747 περίπου είναι ασπόνδυλα
Αυτή η μεγάλη ποικιλότητα της πανίδας της χώρας μας εξηγείται όπως η ποικιλότητα στην χλωρίδα. Από τη μια πλευρά, ο ελληνικός χώρος λειτούργησε ως καταφύγιο στα ζώα της Βόρειας Ευρώπης που ήθελαν να αποφύγουν τους παγετώνες και από την άλλη, η τεράστια ποικιλία οικοτόπων της χώρας μας (σ’ ένα μικρό γεωγραφικό χώρο απαντούν πολλοί διαφορετικοί τύποι περιβάλλοντος), βοήθησε στην ανάπτυξη διαφορετικών πληθυσμών αγρίων ζώων, οι οποίοι έδωσαν νέα είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά στη χώρα μας.η εργασία αυτή έγινε από τη μαθήτρια του Β2, Ιωάννα Τάγαρη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες απο εγκυκλοπαίδεια και το διαδίκτυο13/5/2005