"Με ανοιχτά πανιά στη θάλασσα της Ιστορίας ."η θάλασσα διευκόλυνε την επικοινωνία και το εμπόριο
με ποιους τρόπους δάμασαν οι λαοί της Μεσογείου, τη θάλασσά τους;

Καράβια και θαλάσσιοι δρόμοι στο βάθος των χρόνων...
μια εργασία εμπνευσμένη από αντίστοιχη του 3ου Δημοτικού σχολείου Αλίμου..